500 PLUS -Nowy okres zasiłkowy

Drukuj
środa, 26, lipiec 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego programu „Rodzina 500+” na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać wraz z wymaganą dokumentacja w siedzibie GOPS w Ostaszewie od 01.08.2017 r.

Okres zasiłkowy rozpocznie się 01.10.2017 r. i potrwa do 30.09.2018 r.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wzory wniosków w sprawie przyznania wyżej wymienionych świadczeń

Wzory wniosków

 

 

 

Thursday the 13th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.