Oczyszczalnia Ścieków

Informacja dla mieszkańców

ZAGINIONY PIES SZUKA DOMU!

ZAGINIONY PIES SZUKA DOMU

Możliwe przerwy w dostawie prądu

Urząd Gminy Ostaszewo uzyskał informację o możliwych przerwach w dostawie prądu na terenie gminy w dniu jutrzejszym (25 października 2017 r), w związku z powyższym zakres świadczonych usług przez Urząd Gminy może być w tym czasie ograniczony.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOw 2017 r. (nr ogłoszenia 2/2017)

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne: "Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 25 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

Żuławska Lokalna Grupa Działania -Informacja

Szanowni Państwo!

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI OD DNIA 17.10.2017r.

W GODZINACH OD 09.00 DO 14.00

Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)

Na podstawie wytycznych Instytucji zarządzającej (MRPiPS z dnia 28 grudzień 2016 r.) Od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1028zl na osobę w rodzinie.

towarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Czytaj więcej...

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Thursday the 22nd. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.