Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Informujemy, iż w dniach 12 kwietnia 2018 roku (mężczyźni) oraz 13 kwietnia 2018 roku(kobiety) odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla Gminy Ostaszewo. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4 .

Czytaj więcej...

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018

Rozpoczyna się już 25 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń będą przyjmowane do 30 marca 2018 r.Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 30 marca 2018 r.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 8 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

POBIERZ: regulamin + załączniki + karty

Informacja stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

PODSUMOWANIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Czytaj więcej...

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za 2017 r., realizacja funduszu sołeckiego na 2018 r. - oto najważniejsze tematy do omówienia podczas zaplanowanych na marzec zebrań wiejskich.
Przedstawiamy Państwu terminy zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

 

LP.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

1.

GNIAZDOWO

19.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

2.

PALCZEWO

20.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

3.

OSTASZEWO

21.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

4.

NOWA KOŚCIELNICA

22.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

5.

NOWA CERKIEW

23.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Szkoła Podstawowa
w Nowej Cerkwi

6.

JEZIERNIK

26.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

pomieszczenie w budynku „Fundacji Wróć”

7.

PIASKOWIEC

27.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

 

Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniach - Państwa wnioski i pomysły będą cenną wskazówką dla Wójta i Radnych w naszej gminie.

Informacja Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Fax 7-3-2018 10513

Szkolenia dla rolników

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na szkolenia pn. „Gospodarstwa rolne wobec nowych rozwiązań prawnych. Rozwiązania prawne wprowadzone ustawą Prawo wodne – porównanie stanu sprzed 01.01.2018r. i po nowych przepisach".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)

WÓJT GMINY OSTASZEWO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w roku 2018 zadania publicznego w sferze:
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Treść ogłoszenia

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo. POBIERZ (PDF)

UCHWAŁA NR XXIV/157/2017RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest gmina Ostaszewo POBIERZ (PDF)

 

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Monday the 23rd. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.