OFERTA ZATRUDNIENIA - Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

OFERTA ZATRUDNIENIA

Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

 PRACA W ZASTĘPSTWIE

Wójt Gminy Ostaszewo poszukuje kandydata na zastępstwo za Dyrektora Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- cieszy się nieposzlakowaną opinią;

- posiada wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki związane ze stanowiskiem);

- posiada co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej (preferowane doświadczenie związane ze stanowiskiem);

- wykaże się znajomością m.in. regulacji prawnych z zakresu organizacji działalności kulturalnej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych
i samorządu gminnego;

- posiada predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1.         List motywacyjny;

2.         Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty

należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ostaszewie

lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Ostaszewie: ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna Tablica”

it

Niezwykle miło nam poinformować, że Gmina Ostaszewo otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - "Aktywna Tablica" .

W ramach realizacji tego programu zostaną zakupione 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Jeden z nich trafi do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie, a drugi do szkoły filialnej w Nowej Cerkwi.


Całkowita wartość zadania wyniesie 17.500,00 złotych, w tym kwota dofinansowania to 14.000,00 złotych.

OSTRZEŻENIE Nr 86 - Silny wiatr/2

Obszar: województwo pomorskie - subregion nadmorski
Ważność: od 2017-10-29 08:00:00 do 2017-10-30 16:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, z porywami do 110 km/h, z północy i północnego-zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w gminach nadmorskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej w dniu jutrzejszym.
Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr)

Czytaj więcej...

XXXI Sesja Rady Gminy Ostaszewo

Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 2 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Czytaj więcej...

Oczyszczalnia Ścieków

Informacja dla mieszkańców

ZAGINIONY PIES SZUKA DOMU!

ZAGINIONY PIES SZUKA DOMU

Możliwe przerwy w dostawie prądu

Urząd Gminy Ostaszewo uzyskał informację o możliwych przerwach w dostawie prądu na terenie gminy w dniu jutrzejszym (25 października 2017 r), w związku z powyższym zakres świadczonych usług przez Urząd Gminy może być w tym czasie ograniczony.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOw 2017 r. (nr ogłoszenia 2/2017)

Czytaj więcej...

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Sunday the 27th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.