Wesołych Świąt!

eastern2018

Pies szuka domu!

PIES SZUKA DOMU1

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w roku 2018

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w celu wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Ostaszewo w 2018 roku, ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do składu Komisji konkursowych opiniujących w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).

Czytaj więcej...

Żuławska LGD - konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

Żuławska LGD zaprasza do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej informacji:

http://zulawskalgd.pl/index.php/prow/prow-2014-2020/konsultacje-nad-zmianami-w-strategii-rlks/konsultacje-spoleczne-nad-zmiana-strategii-rlks/271-konsultacje-spoleczne-nad-zmiana-strategii-rkls-marzec-2018

Żuławska LGD zaprasza również do konsultacji w zakresie kryteriów wyboru operacji.

Więcej informacji:

http://zulawskalgd.pl/index.php/prow/prow-2014-2020/konsultacje-nad-zmianami-w-strategii-rlks/konsultacje-spoleczne-nad-zmiana-strategii-rlks/272-konsultacje-kryteria-wyboru-operacji-marzec-2018

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Informujemy, iż w dniach 12 kwietnia 2018 roku (mężczyźni) oraz 13 kwietnia 2018 roku(kobiety) odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla Gminy Ostaszewo. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4 .

Czytaj więcej...

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018

Rozpoczyna się już 25 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń będą przyjmowane do 30 marca 2018 r.Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 30 marca 2018 r.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 8 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

POBIERZ: regulamin + załączniki + karty

Informacja stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

PODSUMOWANIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Czytaj więcej...

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za 2017 r., realizacja funduszu sołeckiego na 2018 r. - oto najważniejsze tematy do omówienia podczas zaplanowanych na marzec zebrań wiejskich.
Przedstawiamy Państwu terminy zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

 

LP.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

1.

GNIAZDOWO

19.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

2.

PALCZEWO

20.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

3.

OSTASZEWO

21.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

4.

NOWA KOŚCIELNICA

22.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

5.

NOWA CERKIEW

23.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Szkoła Podstawowa
w Nowej Cerkwi

6.

JEZIERNIK

26.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

pomieszczenie w budynku „Fundacji Wróć”

7.

PIASKOWIEC

27.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

 

Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniach - Państwa wnioski i pomysły będą cenną wskazówką dla Wójta i Radnych w naszej gminie.

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Sunday the 23rd. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.