Żuławska LGD -Informacja

Szanowni Państwo!

Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przedsięwzięcie 1.2.3.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu

Przedsięwzięcie 1.2.6.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia

Wyniki naboru wniosków złożonych w ramach Konkursów nr 15/2017, 16/2017 można sprawdzić pod następującym linkiem:

http://www.zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/wyniki-naboru-wnioskow/263-wyniki-naborow-konkurs-15-2017-konkurs-16-2017

Informacja CWŻ- Przerwa w dostawie wody pitnej

Fax 11-12-2017 95528

Żuławska Lokalna Grupa Działania -Informacja

Szanowni Państwo!

Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przedsięwzięcie 1.1.2.: Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Przedsięwzięcie 1.1.4.: Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem

Przedsięwzięcie 2.2.1.: Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne

Przedsięwzięcie 1.2.4.: Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu

Przedsięwzięcie 2.2.2.: Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych.

Wyniki naboru wniosków złożonych w ramach Konkursów nr 09/2017, 10/2017, 11/2017, 13/2017, 14/2017, 17/2017 można sprawdzić pod następującym

linkiem:

http://www.zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/wyniki-naboru-wnioskow/262-wyniki-naborow-konkursy-09-2017-10-2017-11-2017-13-2017-14-2017-17-2017

Ogłoszenie

og23112017

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Kościelnicy otrzymała nowy wóz strażacki!

23754816 358916451245382 6490110421931742284 n

22. listopada 2017 r. jednostka OSP w Nowej Kościelnicy otrzymała długo oczekiwany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Mrecedes Atego zastąpi wysłużonego Stara 29.
Oficjalne przekazanie i wprowadzenie do służby odbędzie się niebawem.

Informacja w sprawie płatności za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za odpady komunalne:
- 9 zł/ miesiąc selektywne
- 17,50 zł/miesiąc nie selektywne


Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rzadziej niż raz na kwartał, w następujących terminach:
- za styczeń, luty, marzec – do 15 kwietnia,
- za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 lipca,
- za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 października,
- za październik, listopad i grudzień – do 15 stycznia.

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo

Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbędzie się XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Porządek obrad...

OFERTA ZATRUDNIENIA - Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

OFERTA ZATRUDNIENIA

Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

 PRACA W ZASTĘPSTWIE

Wójt Gminy Ostaszewo poszukuje kandydata na zastępstwo za Dyrektora Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- cieszy się nieposzlakowaną opinią;

- posiada wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki związane ze stanowiskiem);

- posiada co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej (preferowane doświadczenie związane ze stanowiskiem);

- wykaże się znajomością m.in. regulacji prawnych z zakresu organizacji działalności kulturalnej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych
i samorządu gminnego;

- posiada predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1.         List motywacyjny;

2.         Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty

należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ostaszewie

lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Ostaszewie: ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Monday the 23rd. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.