Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018

Rozpoczyna się już 25 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń będą przyjmowane do 30 marca 2018 r.Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 30 marca 2018 r.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 8 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

POBIERZ: regulamin + załączniki + karty

Informacja stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

PODSUMOWANIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Czytaj więcej...

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za 2017 r., realizacja funduszu sołeckiego na 2018 r. - oto najważniejsze tematy do omówienia podczas zaplanowanych na marzec zebrań wiejskich.
Przedstawiamy Państwu terminy zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

 

LP.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

1.

GNIAZDOWO

19.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

2.

PALCZEWO

20.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

3.

OSTASZEWO

21.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

4.

NOWA KOŚCIELNICA

22.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

świetlica wiejska

5.

NOWA CERKIEW

23.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Szkoła Podstawowa
w Nowej Cerkwi

6.

JEZIERNIK

26.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

pomieszczenie w budynku „Fundacji Wróć”

7.

PIASKOWIEC

27.03.2018 r.

I termin 18.00

II termin 18.30

Gminny Dom Kultury         i Sportu w Ostaszewie

 

Zachęcamy do czynnego udziału w zebraniach - Państwa wnioski i pomysły będą cenną wskazówką dla Wójta i Radnych w naszej gminie.

Informacja Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Fax 7-3-2018 10513

Szkolenia dla rolników

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na szkolenia pn. „Gospodarstwa rolne wobec nowych rozwiązań prawnych. Rozwiązania prawne wprowadzone ustawą Prawo wodne – porównanie stanu sprzed 01.01.2018r. i po nowych przepisach".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)

WÓJT GMINY OSTASZEWO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w roku 2018 zadania publicznego w sferze:
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Treść ogłoszenia

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo. POBIERZ (PDF)

UCHWAŁA NR XXIV/157/2017RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest gmina Ostaszewo POBIERZ (PDF)

 

Rekrutacja do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo. POBIERZ (PDF)

UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 RADY GMINY OSTASZEWOz dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostaszewo POBIERZ (PDF)

 

 

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Friday the 19th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.