Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

Plan działania- dostępność Gmina Ostaszewo

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Ostaszewie na lata 2021-2025.

pobierz