III Sesja Rady Gminy Ostaszewo

wtorek, 29, styczeń 2019

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 5 lutego 2019 r.(wtorek)

o godz.12 00 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo

odbędzie się III Sesja Rady Gminy Ostaszewo


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Ostaszewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów sołtysów, ich zastępców i rad sołeckich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyodrębnienia funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ostaszewo oraz stałych komisji Rady Gminy Ostaszewo na 2019 rok.
15. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Joanna Wójtowicz

Wednesday the 26th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.