Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie

Drukuj
czwartek, 18, kwiecień 2019

cid 3ed1277fb969637620154fe2813de8cdrybackabrac

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie  z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" 2014-2020

Szkolenie odbędzie się dnia 26.04.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

 Temat szkolenia:

Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych
Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej
Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne
Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
Cel szczegółowy 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR
Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku życia zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program szkolenia:

• Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
• Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej, w tym przedsięwzięć:
- 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne
- 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
• Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR, w tym przedsięwzięcia:
1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
• Omówienie kryteriów wyboru operacji.
• Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42.
Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 24.04.2019 r. do godz. 12.00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
- Rybacka Brać Mierzei

 

cid 3ed1277fb969637620154fe2813de8cdrybackabrac

Saturday the 30th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.