Interaktywne lekcje z „Cyfrową szkołą”

Drukuj
środa, 06, luty 2013

CS Logo 2012 09 20Zespół Szkół w Ostaszewie w wyniku przeprowadzonego losowania złożonych wniosków jako jedna z 402 placówek oświatowych otrzymał dotację w ramach pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”.

Program ten realizowany jest od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. i opiera się na dwóch założeniach, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

cyfrowa szkola

 

Do udziału w programie do 30 kwietnia zgłosiło się 3 507 spośród ponad 13 tysięcy uprawnionych do aplikacji publicznych szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Wybór szkół do pilotażu, zgodnie z zapisami programu, był dokonywany przez wojewodów. W tym celu wojewodowie powołali zespoły do przeprowadzenia oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikacji szkół do udziału w programie.

W wyniku przeprowadzenia w grudniu 2012 r. procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą, nasz Zespół Szkół został wyposażony w interaktywne pomoce naukowe tj. m.in. 30 notebooków dla uczniów i 5 notebooków dla nauczycieli z oprogramowaniem, tablicę interaktywną, projektory multimedialne i urządzenie wielofunkcyjne. Projekt zawierał również wykonanie instalacji sieci bezprzewodowej obejmującej zasięgiem budynek szkoły.

 Zakupione w ramach wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne wykorzystywane są przez uczniów klas IV-VI na zajęciach z różnych przedmiotów, średnio co najmniej 6 godzin lekcyjnych w każdym tygodniu nauki. Ponadto przenośne komputery dla uczniów mogą być wykorzystywane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 Sprzęt i materiały pozyskane w ramach "Cyfrowej Szkoły" pozwolą pobudzić chęć do nauki, dostosować tempo kształcenia do możliwości ucznia, wzbogacić lekcje, łączyć naukę z zabawą. Komputer odpowiednio użyty w czasie lekcji wyzwala dużą aktywność uczniów w porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi. 

 Całkowity koszt realizacji zadania to kwota: 108.477,99 zł z czego ponad 70.000,00 zł stanowi dotacja z Budżetu Państwa, pozostałe środki zapewniła Gmina Ostaszewo.

.

Friday the 23rd.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.