ZMIANA kryteriów dofinansowania zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR

Drukuj
poniedziałek, 18, październik 2021

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin naboru wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

 Z pomocy może skorzystać uczeń, który:

- zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,

- jest członkiem rodziny w której krewny w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

 

 

Wniosek oraz aktualne wzory oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostaszewie ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 25 października 2021 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

 

Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gmina zastrzega, że w przypadku nie otrzymania pełnego dofinansowania na zadanie, wprowadzi dodatkowe kryteria wyboru osób uprawnionych do udziału w programie.

 

 

 

Załączniki:

  • Wniosek rodzica/opiekuna prawnego/osoby pobierającej naukę w roku szkolnym 2021/2022, który ukończył 18 rok życia - pobierz
  • NOWY wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego - pobierz
  • NOWY wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) - pobierz
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

 

Thursday the 20th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.