KONKURS OFERT – nr 1/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Drukuj
środa, 13, kwiecień 2022

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXV/163/2021 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy gminy Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

WÓJT GMINY OSTASZEWO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2022 zadań publicznych w sferze:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie nr 1/2022 z dnia 13.04.2022 r. o otwartym konkursie ofert
Wzór oferty – wersja edytowalna

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w roku 2022

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze kandydatów
Wzór zgłoszenia

 

 

 

Saturday the 21st.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.