Gminna nieruchomość do wzięcia!

Drukuj
czwartek, 15, listopad 2012

mleczarniaGminna nieruchomość do wzięcia!

Nieruchomość w Nowej Cerkwi wraz z budynkiem byłej mleczarni, będące własnością Gminy Ostaszewo, czekają na nowego właściciela.


Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości zapraszamy na I rokowania, które odbędą się 27 listopada 2012 roku o godz. 10.30 w Sali Narad Urzędu Gminy.
Cena wywoławcza wynosi 28 623,- zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).
Aby przystąpić do rokowań należy do dnia 23 listopada 2012 roku wpłacić kwotę
5 725 zł, w formie zaliczki na konto 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA SPRZEDAŻ" – do dnia
27 listopada do godz. 9.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie UG Ostaszewo.
Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka.

Odpowiedzi na wszelkie pytania w związku z rokowaniami udziela p. H. Kamińska, pok. 6, tel. 55 247 13 28.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna nieruchoGminna nieruchomość nadal dmleczarniao\mleczarniawzięcia!

Nieruchomość w Nowej Cerkwi wraz z budynkiem byłej mleczarni, będące własnością Gminy Ostaszewo, czekają na nowego właściciela.
Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości zapraszamy na I rokowania, które odbędą się 27 listopada 2012 roku o godz. 10.30 w Sali Narad Urzędu Gminy.
Cena wywoławcza wynosi 28 623,- zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).
Aby przystąpić do rokowań należy do dnia 23 listopada 2012 roku wpłacić kwotę
5 725 zł, w formie zaliczki na konto 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA SPRZEDAŻ" – do dnia
27 listopada do godz. 9.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie UG Ostaszewo.
Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka.

Odpowiedzi na wszelkie pytania w związku z rokowaniami udziela p. H. Kamińska, pok. 6, tel. 55 247 13 28.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCHmość nadal do wzięcia!

Gminna nieruchomość do wzięcia!  

Nieruchomość w Nowej Cerkwi wraz z budynkiem byłej mleczarni, będące własnością Gminy Ostaszewo, czekają na nowego właściciela.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości zapraszamy na I rokowania, które odbędą się 27 listopada 2012 roku o godz. 10.30 w Sali Narad Urzędu Gminy.

Cena wywoławcza wynosi 28 623,- zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).

Aby przystąpić do rokowań należy do dnia 23 listopada 2012 roku wpłacić kwotę
5 725 zł, w formie zaliczki na konto  71 8309 0000 0040 0057 2000 0060.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA SPRZEDAŻ” – do dnia
27 listopada do godz. 9.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie UG Ostaszewo.

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

- imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka.

 

Odpowiedzi na wszelkie pytania w związku z rokowaniami udziela p. H. Kamińska, pok. 6, tel. 55 247 13 28.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Saturday the 21st.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.