OFERTA ZATRUDNIENIA - Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

Drukuj
piątek, 10, listopad 2017

OFERTA ZATRUDNIENIA

Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

 PRACA W ZASTĘPSTWIE

Wójt Gminy Ostaszewo poszukuje kandydata na zastępstwo za Dyrektora Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- cieszy się nieposzlakowaną opinią;

- posiada wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki związane ze stanowiskiem);

- posiada co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej (preferowane doświadczenie związane ze stanowiskiem);

- wykaże się znajomością m.in. regulacji prawnych z zakresu organizacji działalności kulturalnej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych
i samorządu gminnego;

- posiada predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1.         List motywacyjny;

2.         Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty

należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ostaszewie

lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Ostaszewie: ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

Tuesday the 19th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.