Atrakcyjne działki w Ostaszewie

Atrakcyjne działki na sprzedaż w miejscowości Ostaszewo
- zamieszkaj w Gminie Ostaszewo

 

działkina sprzedaż

Czytaj więcej...

Informacja - nabór kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Czytaj więcej...

Informacja dla wyborców

Uprzejmie informujemy, że w dniu Wyborów Samorządowych wyznaczonych na 21 października 2018 roku dostępny będzie transport dla mieszkańców do lokali wyborczych wg. poniższego harmonogramu:

 

CCI20181015

 

XLII Sesja Rady Gminy Ostaszewo

Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

szczegóły...

Ankieta przeznaczona dla potencjalnych użytkowników Gminnego Systemu Komunikacji Online wdrażanego przez Gminę Ostaszewo w ramach projektu "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju"

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy.
W ramach projektu "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.
Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, wierzymy, że dzięki Państwa wkładowi System będzie spełniał wszystkie oczekiwania.

Link do ankiety - (nastapi przekierowanie)

 logo

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Ostaszewo

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych a i jest Urząd Gminy Ostaszewo („Urząd”) z siedzibą we Ostaszewie, Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo,

2)    na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych,

3)    z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 696-011-969

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

4)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Ostaszewo, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,

5)    wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Ostaszewo, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

6)    dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

7)    świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

8)    podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem,  (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),

9)    realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

10)podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),

11)wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Ostaszewo, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO).

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres:

12)Urząd Gminy Ostaszewo („Urząd”) z siedzibą w Ostaszewie, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo,

13)Inspektor ochrony danych – Adriana Głuchowska, tel. 696-011-969

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacja dla mieszkańców

37118 sprawdz-gdzie-nie-bedzie-wody 1

Szanowni mieszkańcy


Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 22 10.2018 roku do 20.12.2018 roku przystępuje do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej .

Czytaj więcej...

Zasubskrybuj nasz kanał RSS!

feed-image Nasze doniesienia
Saturday the 20th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.