Ostrożnie z fajerwerkami!

Drukuj
poniedziałek, 31, grudzień 2012

sztuczne ogniePrzed nami okres noworoczny, w czasie którego tradycyjnie wykorzystywane są różnego rodzaju petardy i fajerwerki. Nieumiejętne obchodzenie się z tymi materiałami, każdego roku jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Tylko od nas zależy aby ten czas nie zakończył się tragicznie.Statystyki jednoznacznie wskazują że nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej efektem nieprawidłowego posługiwania się środkami pirotechnicznymi są oparzenia skóry, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.

Mając powyższe na uwadze przypominamy i apelujemy:

Jak i gdzie kupować fajerwerki:

1.sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym,
2. na środkach pirotechnicznych powinna znajdować się instrukcja użycia w języku polskim,
3. petardy i fajerwerki należy kupować tylko z legalnych źródeł, sklepów mających odpowiednie zezwolenie,

Jak bezpiecznie używać fajerwerków i petard:

1. należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach,
2. nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych,
3. nie trzymać odpalonych petard w dłoniach,
4. nie używać fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu,
5. zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki posługiwać się środkami pirotechnicznymi,
6. nie odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach
7. nie dopuścić do spowodowania pożaru,
8. nie używać niewybuchów,
9. przechowywać petardy i fajerwerki w suchych, oddalonych od źródeł ciepła i niedostępnych dla dzieci pomieszczeniach.

W całym kraju obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom w wieku poniżej 18 roku życia. Materiały te wolno sprzedawać tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie reguluje:

USTAWA
z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przypominamy, że używanie w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych jest zabronione i zagrożone karą do 500 zł grzywny. Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, jak również podczas imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta lub prezydenta miasta.

Apelujemy do niepełnoletnich amatorów petard oraz do wszystkich rodziców, aby używanie fajerwerków odbywało się zawsze pod kontrolą osoby dorosłej.

Pamiętajmy, że mimo zapewnień producentów i sprzedawców, iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi !

Wednesday the 16th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.