Do pobrania

Drukuj

 

Logotypy:

Herb Gminy Ostaszewo(plik zip)
Flaga Gminy Ostaszewo(plik zip)
Banner Gminy Ostaszewo(plik zip)

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

SPRAWY OBYWATELSKIE

 

Wniosek AM transkrypcja - pobierz

Wniosek AU trankrypcja - pobierz

Wniosek AZ transkrypcja - pobierz

Wniosek o sprostowanie aktu - pobierz

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz

Wniosek o wydanie odpisu aktu - pobierz

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz

Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz

Zgłoszenie wymeldowania  z miejsca pobytu stałego - pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz

Wniosek o wydanie zaśw. o zameldowaniu - pobierz

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej -pobierz

klauzula informacyjna - pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej -pobierz

klauzula informacyjna - pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego DOC - PDF

klauzula informacyjna - pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego DOC - PDF

klauzula informacyjna - pdf

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - pobierz

klauzula informacyjna - pdf

Wniosek o przeniesienie decyzji WZ - pobierz

Wniosek zajęcie pasa drogowego - pobierz

Wniosek o przeniesienie decyzji celu publicznego - pobierz

Wniosek o umieszczenie infrastruktury technicznej - pobierz

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ostaszewo. -PDF

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew -Karta informacyjna  -PDF

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew   -PDF -DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew  -PDF -DOC

Wniosek o usunięcie azbestu - pobierz doc

Ocena stanu azbestu -pobierz doc

 

PODATKI

 

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego        -PDF

DL-1 -Deklaracja na podatek leśny -PDF

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości      -PDF

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości  -PDF

DR-1  Deklaracja na podatek rolny    -PDF

IR-Ir- 1 Informacja w sprawie podatku rolnego    -PDF

Dt-1  Deklaracja na podatek od środków transportowych   DT-1 * Załącznik DT-1A

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego      -PDF

Akcyza załącznik nr 1 - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.