Organizacja Urzędu -Stanowiska

Drukuj

 WÓJT GMINY

Michał Chrząszcz — pok. 11 

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 43

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

SEKRETARZ GMINY

Joanna Bryk -pok. nr. 12

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

SKARBNIK GMINY


Kamila Urbanek — pok. 14
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

SEKRETARIAT
mł. referent -  Weronika Baranowska — pok. 10
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 31

— prowadzenie sekretariatu, biblioteki urzędowej, prowadzenie spraw dotyczących prac społecznie użytecznych, archiwum, koordynowanie pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

inspektor Angelina Koller - pok. 17

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 37

podinspektor Marzena Bela - pok. 16

podinspektor Agnieszka Dec - pok. 16
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 36

— księgowość budżetowa, klasyfikacja wydatków. 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WYMIAR I ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
inspektor Joanna Gzella — pok. 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— podatki, opłaty lokalne, kasa, wykaz zmian gruntowych do opodatkowania.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
inspektor Joanna Kostka — pok. 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— księgowość podatkowa, hipoteki, podatki, zaświadczenia podatkowe.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


BUDOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ, PLANOWANIE PRZESTRZENNE
inspektor Renata Gdaniec — pok. 7
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 45

— budownictwo, numeracja nieruchomości, utrzymanie dróg, oświetlenie, remonty budynków gminnych, dodatki mieszkaniowe, planowane inwestycje.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OC, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OSP
inspektor Ewelina Kwapińska — pok. 3
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 42

— bezpieczeństwo publiczne, sprawy związane ochroną przeciwpożarową, kwalifikacja wojskowa, sprawy OSP.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


OBSŁUGA RADY, PROMOCJA GMINY

inspektor Anna Górska — pok. 1
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 46

— obsługa Rady Gminy, promocja gminy, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


KADRY, OŚWIATA
inspektor Joanna Wycichowska — pok. 8
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 33

— kadry, oświata, stypendia, bhp.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

inspektor Barbara Forma — pok. 6
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 44

— gospodarowanie nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo, działalność gospodarcza,remonty budynków gminnych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI
z-ca Kierownika USC  Żaneta Baranek-Czarnogórska — pok. 9

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

—  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
inspektor Patrycja Niezbecka – pok. 9
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

– prowdzenie spraw z zakresu udzielanych zamówień publicznych.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I ODPADAMI
podinspektor  Klaudia Bielińska – pok. 2
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 34

–gospodarka odpadami komunalnymi, sprawy z zakresu wywozu nieczystości płynnych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Saturday the 21st.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.