Organizacja Urzędu -Stanowiska

Drukuj

 WÓJT GMINY

Michał Chrząszcz — pok. 11 

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 43

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

SEKRETARZ GMINY

Joanna Bryk -pok. nr. 12

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

SKARBNIK GMINY


Kamila Urbanek — pok. 14
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

SEKRETARIAT
mł. referent -  Weronika Baranowska — pok. 10
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 31

— prowadzenie sekretariatu, biblioteki urzędowej, prowadzenie spraw dotyczących prac społecznie użytecznych, archiwum, koordynowanie pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

inspektor Angelina Koller - pok. 17

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 37

podinspektor Marzena Bela - pok. 16

podinspektor Agnieszka Dec - pok. 16
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 36

— księgowość budżetowa, klasyfikacja wydatków. 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WYMIAR I ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
inspektor Joanna Gzella — pok. 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— podatki, opłaty lokalne, kasa, wykaz zmian gruntowych do opodatkowania.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
inspektor Joanna Kostka — pok. 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— księgowość podatkowa, hipoteki, podatki, zaświadczenia podatkowe.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


BUDOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ, PLANOWANIE PRZESTRZENNE
inspektor Renata Gdaniec — pok. 7
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 45

— budownictwo, numeracja nieruchomości, utrzymanie dróg, oświetlenie, remonty budynków gminnych, dodatki mieszkaniowe, planowane inwestycje.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OC, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OSP
inspektor Ewelina Kwapińska — pok. 3
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 42

— bezpieczeństwo publiczne, sprawy związane ochroną przeciwpożarową, kwalifikacja wojskowa, sprawy OSP.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


OBSŁUGA RADY, PROMOCJA GMINY

inspektor Anna Górska — pok. 1
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 46

— obsługa Rady Gminy, promocja gminy, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


KADRY, OŚWIATA
inspektor Joanna Wycichowska — pok. 8
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 33

— kadry, oświata, stypendia, bhp.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

inspektor Barbara Forma — pok. 6
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 44

— gospodarowanie nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo, działalność gospodarcza,remonty budynków gminnych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI
z-ca Kierownika USC  Żaneta Baranek-Czarnogórska — pok. 9

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

—  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
inspektor Patrycja Niezbecka – pok. 9
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

– prowdzenie spraw z zakresu udzielanych zamówień publicznych.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
podinspektor  Klaudia Bielińska – pok. 2
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 34

–gospodarka odpadami komunalnymi, melioracje, sprawy z zakresu wywozu nieczystości płynnych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.