Ogłoszenie

Drukuj
Kategoria: Sample Data-Articles
środa, 05, wrzesień 2018

Ogłoszenie w sprawie udzielenia informacji w sprawie zmniejszenia retencji na nieruchomości


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018r. ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), nałożono na gminy nowy obowiązek wynikający z art. 272 ust. 2, który powoduje zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce i wprowadza opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w „m²", wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Co ważne wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a tylko w 10% dochód budżetu właściwej gminy, który ma wystarczyć na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ostaszewo jako organ wskazany w ustawie, zwraca się z prośbą do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m², o złożenie do pok. nr 6 tut. Urzędu wypełnionej informacji o nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r. (w załączeniu).

Podane w informacji o nieruchomości dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Informacji w tej sprawie udziela w Urzędzie Gminy w Ostaszewie:

Barbara Forma pok. nr 6 tel. 55 247 13 18, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pisma o powyższej treści zostaną wkrótce wysłane do właścicieli nieruchomości zabudowanych
o powierzchni przekraczającej 3500 m2.

Wójt Gminy Ostaszewo
(-)Michał Chrząszcz

 

załącznik do pobrania

Sunday the 24th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.