Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

ekoPracownia – zielone serce szkoły w Ostaszewie

Ocena 0/5

 

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

Nazwa programu: "PRWEE ekoPracownia - zielone serce szkoły"

Nazwa zadania: „ ekoPracownia – zielone serce szkoły w Ostaszewie ”

 

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 55.560,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja do kwoty 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ekoPracownia – zielone serce szkoły w Ostaszewie ” ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Wkład własny: 5.560,00 zł

Opis zadania: W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie utworzona została ekoPracownia przyrodnicza, która będzie promowała zasady zrównoważonego rozwoju poprzez polepszenie dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska. Wyposażona w profesjonalne pomoce dydaktyczne, elementy laboratorium, modele edukacyjne i zestawy do przeprowadzania doświadczeń, a także nowe meble. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, która jest ważnym elementem w kształtowaniu postaw i rozwijaniu świadomości młodych ludzi. Dodatkowo zostaną zrealizowane następujące cele: rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, wpajanie silnego związku ze środowiskiem. Realizacja zadania tworzy warunki w szkole, umożliwiających i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Cele te są możliwe do osiągnięcia przy realizacji wszystkich przedsięwzięć (utworzenie ekopracowni oraz realizacji programu edukacyjnego). Dzięki utworzeniu pracowni uczniowie mają okazję do korzystania z nowo powstałego miejsca, gdzie mogą zdobywać wiedzę na temat świata przyrody, ekologii oraz ochrony środowiska w ciekawy i zmodernizowany sposób. W ramach działań promujących edukację ekologiczną zaplanowano szereg przedsięwzięć takich jak konkursy, szkolenia, warsztaty, akcje, czy też kampanie informacyjno-edukacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska klikając w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogolnopolski-program-ekopracownia--zielone-serce-szkoly

https://wfos.gdansk.pl/

Obraz1_(1).[4]

13.10.2023 r.

 Otwarcie ekoPracowni w Szkole Podstawowej im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie

W piątek, 13 października br. odbyło się oficjalne otwarcie ekoPracowni w Szkole Podstawowej im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie. 

Gmina Ostaszewo skorzystała z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, płatne ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na rozwój infrastruktury edukacyjnej.  Zadanie realizowane  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

Wartość udzielonego wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, płatne ze środków WFOŚiGW w Gdańsku - 50.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego - 5.560,00 zł.

Dzięki temu wsparciu w ramach realizacji zawartej umowy uczniowie zyskali przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Pracownia ta jest efektem współpracy dyrekcji i nauczycieli, którzy wspólnie pracowali nad stworzeniem miejsca nauki, które zachwyca przemyślaną aranżacją, jasnym i przestronnym wnętrzem, idealnym do prowadzenia zajęć, obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Na ścianie pracowni znajduje się fototapeta przedstawiająca las. Sala wyposażona jest nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny, interaktywny i elektroniczny. 

Na ten rok szkolny zaplanowano wiele ciekawych działań edukacyjnych, takich jak konkursy, quizy oraz inne akcje ekologiczne. Wierzymy, że „ekoPracownia -zielone serce szkoły w Ostaszewie” stanie się źródłem inspiracji i wiedzy dla uczniów, a także przyczyni się do większej świadomości ekologicznej.

Poniżej fotorelacja oficjalnego otwarcia ekoPracowni w Szkole Podstawowej im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie. 

Na zdjęciu widoczny wójt przecinający wstęgę

 

 

21.06.2024 r.

Opis i realizacja zadania „ekoPracownia – zielone serce szkoły w Ostaszewie”

 

Sprawozdanie_z_realizacji_zadania_-_ekoPracownia-zielone_serce_szkoły_w_Ostaszewie 

 

OPIS

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach realizacji projektu „ekoPracownia-zielone serce szkoły w Ostaszewie” wzrosła świadomość ekologiczna wśród wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Ostaszewie, jak również wśród rodziców uczniów i mieszkańców gminy. 

Przeprowadzono warsztaty/pogadanki ekologiczne dla rodziców podczas spotkań z Rodzicami.

Zorganizowany został Szkolny Konkurs Ekologiczny „Eko-Asy”, dla uczniów klas IV- VIII.

Zorganizowano powiatowy konkurs ekologiczny pn. „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy”, w którym brały udział inne szkoły z powiatu i nie tylko - finał odbywał się w naszej ekopracowni. Wzięto udział w konkursach o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na terenie gminy, powiatu i województwa (konkurs na „Mem przyrodniczy”, konkurs wiedzy „Jestem Integralną częścią przyrody” dla klas IV-VIII, konkurs plastyczny „Energia wokół nas” dla klas IV-VIII oraz konkurs plastyczny „Wiatr to energia” dla klas I-III, „Słońce to energia” – konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych). Uczniowie klasy VII wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Drzewo Franciszka 2023 pn. Cokolwiek robić warto, warto robić dobrze… w ekologii”.

Odbył się wyjazd edukacyjny dla klas młodszych do lasu w ramach projektu „Leśna banda” a dla dzieci z grup przedszkolnych zorganizowany został „zielony wieczór” i powitanie wiosny. Maluchy miały ekowarsztaty i promowały wśród społeczności lokalnej dbanie o nasze środowisko. 

Cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły realizowali program edukacyjny „Trzymaj Formę”, gdzie dbali nie tylko o środowisko, ale też o własne zdrowie. Ponadto zbieraliśmy elektroodpady w ramach projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, a także uczestniczymy kolejny już rok w programie edukacyjnym na rzecz czystego powietrza - ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Ponadto wzięliśmy udział w przyrodniczym fb chellengu promując ekologiczne święta, tworzyliśmy ekologiczną bombkę, w szkole obchodziliśmy klasowe wigilie bez plastiku (każdy uczeń przynosił swoje talerze, sztućce 
i wszystko co potrzebne z domu, aby nie korzystać z plastikowych rzeczy. Na dzień babci, dziadka pociechy wykonywały ekoprezenciki. 

Ponadto promujemy korzystanie z rowerów, dbanie o czyste powietrze, dlatego też zostały zakupione dodatkowe stojaki na rowery.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz w obchodach Dnia Ziemi. 

Sala i pomoce dydaktyczne ekopracowni były wykorzystywane cały rok szkolny do realizacji podstawy programowej, do przeprowadzenia lekcji przyrody, biologii, geografii, chemii, a także 4 lekcji otwartych dla nauczycieli, rodziców o tematyce ekologicznej. 

W ekoPracowni uczniowie stworzyli gazetkę, broszury szkolne promujące czyste powietrze, dbanie o gleby i wodę. 

Uczniowie wzięli udział w większej ilości aktywności ekologicznych (konkursy, projekty) w związku z zapotrzebowaniem i chęcią uczestniczenia, działania i promowania bycia ekologicznym.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności