Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie

Ocena 0/5

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie" realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
To przedsięwzięcie wieloletnie, rozpoczęte w 2020 roku, natomiast zakończenie budowy zostało zaplanowane na 2022 rok.

Wójt Gminy Ostaszewo, p. Michał Chrząszcz w dniu 15 lipca 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie nr PLRU.02.01.00-22-0102/18-00 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym. Partnerem projektu jest Administracja Okręgu Miejskiego Czerniachowsk. Całkowity budżet projektu realizowany przez Gminę Ostaszewo szacowany jest na 736.545,78 EUR; dofinansowanie projektu to kwota 660.758,03 EUR; wkład gminy Ostaszewo – 75.787,75 EUR. Ponadto wydatkiem gminy będzie VAT od wartości inwestycji.

Instytucja Zarządzająca tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do sfinansowania 89,71 % szacunkowych, całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu (czyli kwot netto inwestycji).

WIZUALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OSTASZEWIE

projekt nowej oczyszczalni

logo projektu


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności