Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

Informacja o projekcie

Ocena 0/5

nowe logo

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym/ Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area

Numer projektu: PR/1/102/2018

Oczyszczalnia ścieków w Ostaszewie jest rozbudowywana i modernizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Beneficjent wiodący: Administracja Okręgu Miejskiego Czerniachowsk

Beneficjent: Gmina Ostaszewo

Całkowity budżet projektu: 1 891 495,76 EUR

Dofinansowanie projektu: 1 696 868,06 EUR

Czas trwania projektu:24 miesiące 

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu oczyszczalni ścieków w Ostaszewie i Czerniachowsku na środowisko naturalne. Realizacja projektu zwiększy przepustowość i efektywność oczyszczalni ścieków oraz zmniejszy zanieczyszczenie wód gruntowych na obszarze transgranicznym.

Zakres projektu obejmuje likwidację istniejącej oczyszczalni i budowę nowej biologicznej oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków w Ostaszewie. Po stronie rosyjskiej działania dotyczą budowy 3 kompaktowych oczyszczalni z przepompowniami ścieków, które powstaną w miejscowościach Kamenskoye, Mezhdurechie i Privolnoye (w okręgu miejskim Czerniachowsk). Wszystkie zaplanowane inwestycje zlokalizowane są w obszarze zlewnii rzek – Wisły (w gminie Ostaszewo) i Pregoły (w okręgu miejskim Czerniachowsk), które wpływają do Zalewu Wiślanego. Dlatego planowana w projekcie budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków przyczyni się do ograniczenia istniejących źródeł zanieczyszczeń naturalnych zbiorników wodnych powodowanych przez ścieki komunalne. W projekcie przewidziano też działania informacyjno-promocyjne ( m.in. Gra miejska w Ostaszewie, Dzień otwarty oczyszczalni ścieków w Ostaszewie).

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności