Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Ocena 0/5

logo projektu

To przedsięwzięcie wieloletnie, rozpoczęte w 2020 roku, natomiast zakończenie budowy nastąpiło 25 kwietnia 2022 roku.

Dnia 15 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr PLRU.02.01.00-22-0102/18-00 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym. Partnerem projektu jest Administracja Okręgu Miejskiego Czerniachowsk.

Całkowity budżet projektu realizowany przez Gminę Ostaszewo szacowany jest na 736.545,78 EUR; dofinansowanie projektu to kwota 660.758,03 EUR; wkład Gminy Ostaszewo – 75.787,75 EUR. Ponadto wydatkiem gminy będzie VAT od wartości inwestycji.

Instytucja Zarządzająca tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązała się do sfinansowania 89,71 % szacunkowych, całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu (czyli kwot netto inwestycji).

W 2021 r., zakres rzeczowy zadania obejmował kompletną realizację robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń w zakresie ETAP I Część I tj, przebudowę i modernizację oczyszczalni wraz z rozbiórką i unieczynnieniem wyłączanych obiektów, a w szczególności:

• budowę automatycznego punktu zlewnego ścieków dowożonych;

• budowę studni oczyszczania wstępnego z kratą hakową;

• budowę przepompowni ścieków oczyszczonych mechanicznie;

• budowę jednego zbiornika żelbetowego reaktora KA/FR 1;

• budowę zbiornika retencyjnego ścieków surowych (przylegającego do KA/FR 1);

• budowę komory stabilizacji tlenowej - KSTO (przylegającej do KA/FR 1);

• budowę modułu rozdziału osadu;

• budowę rurociągów międzyobiektowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

• budowę ciągów pieszo-jezdnych;

• remont istniejącego budynku technicznego;

• remont poletek osadowych (usunięcie zalegającego osadu, wymiana rurociągów);

• budowę zadaszenia na zestaw dozowania koagulantów;

• wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego, instalacji zasilania, sterowania i automatyki;

• unieczynnienie obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz w wywozem zalegających odpadów;

• zagospodarowanie terenu.

Modernizowana oczyszczalnia po wykonaniu prac Etapu I umożliwia oczyszczenie ładunków zanieczyszczeń o wartości 3250 RLM do parametrów przewidzianych pozwoleniem wodnoprawnym tj.

- BZT5 – redukcja o 70-90%,

- ChZT – redukcja o 75%,

- zawiesina ogólna - redukcja o 90%.

Przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 170 m3/d.

Badania próbek ścieków dokonane przez firmę zewnętrzną potwierdziły uzyskanie zakładanych parametrów w wyższym stopniu, bo:

- BZT5 – redukcja o 99%,

- ChZT – redukcja o 96%,

- Zawiesina ogólna - redukcja o 99%.

Galeria zdjęć

Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 23 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 22 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 21 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 20 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 19 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 18 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 17 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 16 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 15 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 14 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 13 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 12 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 11 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 10 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 9 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 8 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 7 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 6 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 5 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 3 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 2 Fotorelacja z rozbudowy oczyszczalni ścieków cz. 2 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności