Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Bezpieczeństwo publiczne, OC, Zarządzanie Kryzysowe, OSP

inspektor Ewelina Kwapińska — pok nr 3
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 42

— bezpieczeństwo publiczne,zarządzanie kryzysowe, sprawy związane ochroną przeciwpożarową, kwalifikacja wojskowa, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej www.ostaszewo.pl oraz archiwum zakładowego Urzędu
e-mail: bezpieczenstwo.ostaszewo.pl