Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Budownictwo, łączność, planowanie przestrzenne

inspektor Renata Gdaniec — pok nr 7
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 45

— budownictwo, numeracja nieruchomości, utrzymanie dróg, oświetlenie, remonty budynków gminnych, dodatki mieszkaniowe, planowane inwestycje.
e-mail: budownictwo@ostaszewo.pl