Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Odpady Komunalne

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI