Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami

podinspektor ds. gospodarki ściekowej - Agnieszka Zdyb  – pok nr 2

młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi -  Sebastian Zieńkowski – pok nr 2


tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 34

–gospodarka odpadami komunalnymi, sprawy z zakresu wywozu nieczystości płynnych i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
e-mail: odpady@ostaszewo.pl