Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Odpady Komunalne

Informacja dotycząca opłaty za odpady komunalne

Informujemy, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Ostaszewo Nr XXV/161/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. opłaty za odpady komunalne od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

  • 22 zł/miesiąc od mieszkańca za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 21 zł/miesiąc od mieszkańca, który kompostuje bioodpady, stanowiące odpady komunalne,
  • 66 zł/miesięcznie od 1 mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Obecnie trwa kolportowanie do mieszkańców Gminy Ostaszewo zawiadomień o wysokości opłaty za odpady komunalne.