Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Skład Rady Gminy

Kadencja 2018-2023

Joanna Wójtowicz -przewodnicząca Rady Gminy Ostaszewo
Anna Bojarska -v-ce przewodnicząca Rady Gminy Ostaszewo
Adam Adamczyk
Józef Czerwiński
Mirosław Dziekanowski
Elżbieta Korytkowska
Jan Krokosz
Janina Królik
Michał Mikołajczak
Jolanta Moryto
Mirosław Nowak
Maciej Olbryk
Andrzej Przedcieczyński
Justyna Szawarska
Mirosława Witek