Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Księgowość budżetowa

inspektor ds. księgowości budżetowej i płac -  Marzena Bela - pok. 16

podinspektor ds. księgowości budżetowej i podatku VAT  - Agnieszka Drożeńska - pok. 16

referent ds. księgowości budżetowej i środków trwałych  - Elżbieta Chołys - pok. 16

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 36
e-mail: ksiegowosc@ostaszewo.pl