Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Księgowość budżetowa

podinspektor Marzena Bela - pok. 16
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 36

— księgowość budżetowa, klasyfikacja wydatków. 
e-mail: ksiegowosc@ostaszewo.pl

referent ds. księgowości budżetowej  Agnieszka Drożeńska - pok. 16
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 36