Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Sekretariat

mł. referent - Weronika Baranowska - pok nr 10
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 31
e-mail: ug@ostaszewo.pl, sekretariat@ostaszewo.pl

  • prowadzenie sekretariatu, biblioteki urzędowej, prowadzenie spraw dotyczących prac społecznie użytecznych, koordynowanie pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.