Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

z-ca Kierownika USC Żaneta Baranek-Czarnogórska — pok nr 9

tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 41

—  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
e-mail: usc@ostaszewo.pl