Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: Organizacja Urzędu...

Wymiar i zobowiązania pieniężne

inspektor Joanna Gzella — pok nr 4
tel. (55) 247 13 18, (55) 247 13 28, (55) 247 13 69 wew. 40

— podatki, opłaty lokalne, wykaz zmian gruntowych do opodatkowania.
e-mail: podatki@ostaszewo.pl