Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Program „Czyste Powietrze”

Ocena 0/5

czyste_powietrze_punkt_konsultacyjny 

Program  „Czyste Powietrze”

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem  w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1)    Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
 - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2)     Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3)     Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

- ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy. Do takich źródeł ciepła zaliczyć można: węzeł cieplny; pompę ciepła; kocioł gazowy kondensacyjny; kocioł olejowy; ogrzewanie elektryczne; kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz na montaż odnawialnych źródeł energii (OZE): modernizacja instalacji wewnętrznych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej); ocieplenie przegród budowlanych; wymiana stolarki zewnętrznej; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; mikroinstalacja fotowoltaiczna; audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.

Formy dofinansowania

·         Dotacja;

·         Dotacja z prefinansowaniem - wyłącznie w ramach 2 i 3 grupy beneficjentów Programu;

·         Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - wyłącznie w ramach 1 i 2 grupy beneficjentów Programu.

                                                                                                              

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

·         Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł

·         Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł

·         Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

·         Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł

·         Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł

·         Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

 

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW pod adresem  https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. 

Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego.

 

Więcej informacji o  Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Czyste Powietrze  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/),  na stronie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze-2/ oraz na Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.

Informacje można uzyskać również w punkcie konsultacyjno-informacyjnym znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Ostaszewie, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, pokój nr 6 w godzinach 7.30 – 15.30. 

 

Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Ostaszewo:

·       złożone wnioski o dofinansowanie: 80

·       zrealizowane przedsięwzięcia: 35

·       kwota wypłaconych dotacji: 585 727,77 zł

 

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.12.2022 r.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.